UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://sp21elb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dorota_sp21_elblag_com_pl/EbeSKnt6HQpOpYqcnNeJ6iwBncWM1hpi1tUrdRfrQhl4Cw?e=P6Qgyz i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to