UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=869426&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL&lm=deeplink&lmsrc=groupChatMarketingPageWeb&cmpid=directDownloadWin64 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to