UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://artsandculture.google.com/streetview/galeria-sztuki-polskiej-xix-wieku-w-sukiennicach/owE3qD3nVKf0ew?sv_lng=19.93742382237264&sv_lat=50.06163124205497&sv_h=4.90778802806765&sv_p=40.951375119958755&sv_pid=48kzN4oJvOIAAAQrDREHJA&sv_z=1.8168476200831267 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to