UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://eduwarszawa-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/kalbinska_uczen_eduwarszawa_pl/Documents/Serbia,%20pa%C5%84stwa%20ba%C5%82kan%C3%B3w.pptx?d=wca9304e0707f433194394752ef04ba19&csf=1&web=1&e=GraFD5 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to