UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.siepomaga.pl/natalia-kalka?fbclid=IwAR3txqEzClk4b4RIBI3kqIyJ6wLP6vsHWcYBhCm-c2sbPhSz7Bwq7gVBN-k i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to