UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.dropbox.com/s/ivt7bhszaq4ihv4/Rozwi%C4%85%C5%BC%20krzy%C5%BC%C3%B3wk%C4%99_wz%C3%B3r.pdf?dl=0 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to