UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/rodzina/76625/1588?context=family_choosen&utm_source=autoresponder-swr&utm_medium=email&utm_campaign=paczka2020&utm_term=darczynca i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to