UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fegis.com.pl%2Ffiles%2F58877487%2Fpw_repetytorium_matura_2023_pp_i_pr_mod.1-4.docx&wdOrigin=BROWSELINK i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to