UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.facebook.com/youcandancetvp/posts/214412627460445?__cft__%5b0%5d=AZUeHeCvQw3-5-AsjNApIbamoG-OD6nRmYMZcQqmG1r599mdeeMGtS8JCEg7axT-Ay71sAiJA7yIG3EoKlzwkSknpUObDE_dtw0gUjjw9w5PqzszqP_vsPTJdQY4vWzn99nsjOvsMiZ_kP8QH06XBKBm66o6LsTUcY9NjU7mWdM-9s5fMSJFlGfmRBsGkX_MxwA&__tn__=%2CO%2CP-R i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to