UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://cloud6i.edupage.org/cloud/ECHO_cz._2.pdf?z%3AteNkCR0VCIFeMl24CzVMRxBBwQyY00ZB4LlGP%2BXASvye%2Bh97l1OiBBi0cizh9uHC i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to