UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://sp2mg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/3746844_sp2_murowana-goslina_pl/ET1MlZnstExIniDfNBHjKBoBbbiCXl5cxZsfVDgMBYgXJQ?e=5bRLet i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to