UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie http://www.mbp.kalisz.pl/art,990,201009-kaliskie-sciezki-w-wojnie-polsko-bolszewickiej?fbclid=IwAR1m_jRROmgjR82F7b-3BmLGlYBw3Q1ozQ84Lb5l9bUi7RxzE8VaMZbR92k#skip i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to