UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://sp8jaworzno-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dorotauznanska-gaj_sp8jaworzno_onmicrosoft_com/EVEvDLAhuf5Jo1DGTP93QZUBXPR6qD5sxWARYaWeOIJ4Bg?e=X6QkDs i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to