UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://cloud1x.edupage.org/cloud/Powrot_do_szkoly_wskazowki_dla_rodzicow.pdf?z%3AwjH2af4otzcTQG7tTMW5%2FZ5yjm3z8QfU3lxFbLPX%2F32KMyz8eTW0GO1vR1cdRKQA i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to