UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie http://popdim.ilp.uw.edu.pl/baza-ksiazek-dla-dzieci-po-ukrainsku/?fbclid=IwAR3nz90TPfMKUHiVp68a4l2me2OiLyIW7DJofeqO5tYjMePlZ8LQa1i75-U i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to