UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lekcjaniesmiecenia.pl%2Fglosowanie%3Fpage%3D3%26fbclid%3DIwAR161mmwAdZtafkFYRWUHVuFkVzaM1XQgSJi1WTS1h1kmDFfP2msMONhAVw&h=AT2RqsQBpa6PnKIbOZwyuG1YvuMuVhVcQ6q0ml1u1h-2AccsN8_03oGm-UHAzHVLAtwd66Q_aJYJ4W5adSGUKvi4-_EikWw7WZC1gsnbquOh_4XzPhyLXbhC7HymYcwPXpz_rA i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to