UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://cloud6x.edupage.org/cloud/Powrot_do_szkoly_wskazowki_dla_uczniow.pdf?z%3AplZqu3ku2TBrLAq%2BHPMFxW%2B7Q7AufI%2Bbt8%2Fz%2FBpGMCv3mftCjI%2FnIY%2BYztSpHEbb i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to