UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.genial.ly/5e7539f04ed9540db91943ae/presentation-oddechowe?fbclid=IwAR2P7A1XaW_ZUetjzpliPSCL8FQotn2nBrBRg3usjO8RM9T4p42IUStfiGo i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to