UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.genial.ly/604c92165b3b390d8e8b7fc7/interactive-content-potrawy-swiateczne?fbclid=IwAR0COvFLsOCte2ICGWW27JojjG7QX_WnnGIkaVWDKPsTgUjYXi90WGycRbo i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to