UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/danpis1180_edu_wroclaw_pl/EUgc3WjjGARChoZ9ezzeAQABy-x6VXusxHHsUgk-lK4eCQ?e=AJxj6k i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to